fbpx

University of Cambridge Institute of Continuing Education

Ngày đăng 2019-01-11
Quốc gia Vương Quốc Anh
Xếp hạng
0.0

Học viện Giáo dục Thường xuyên, được thành lập vào năm 1873, là khoa Đại Học tiếng Anh đầu tiên về giáo dục thường xuyên. Trường nằm tại Madingley Hall và tạo ra các cơ hội dành cho người trưởng thành học tập tại trình độ Đại học Cambridge theo hệ phi chính quy. Các môn học được giảng dạy tại khoa giáo dục thường xuyên bao gồm: Khảo cổ học và Nhân chủng học, Nghệ thuật, Âm nhạc, Nhà hát và Điện ảnh, Tư vấn và Tâm lý học, Giáo dục, Lịch sử, Lịch sử Nghệ thuật và Kiến trúc, Ngôn ngữ, Nghiên cứu luật, Kỹ năng sống, Văn học, Triết học và Tôn giáo, v.v.

Học viện Giáo dục Thường xuyên, được thành lập vào năm 1873, là khoa Đại Học tiếng Anh đầu tiên về giáo dục thường xuyên. Trường nằm tại Madingley Hall và tạo ra các cơ hội dành cho người trưởng thành học tập tại trình độ Đại học Cambridge theo hệ phi chính quy. Các môn học được giảng dạy tại khoa giáo dục thường xuyên bao gồm: Khảo cổ học và Nhân chủng học, Nghệ thuật, Âm nhạc, Nhà hát và Điện ảnh, Tư vấn và Tâm lý học, Giáo dục, Lịch sử, Lịch sử Nghệ thuật và Kiến trúc, Ngôn ngữ, Nghiên cứu luật, Kỹ năng sống, Văn học, Triết học và Tôn giáo, v.v.

Read more

Địa điểm gần đây

Xem thêm

Select English (Cambridge And London)

Location: Select English, Cambridge, Station Road, Cambridge, UKPhone: +44 1223 364735
Website: http://www.selectenglish.co.uk/
Distance: 7.24 km

Cambridge Regional College

Location: Cambridge Regional College, Kings Hedges Road, Cambridge, UKPhone: +44 1223 418200
Website: http://www.camre.ac.uk/
Distance: 6.72 km

EC Cambridge English Language School

Location: EC Cambridge English Language School, Burleigh Street, Cambridge, UKPhone: +44 1223 464364
Website: https://www.ecenglish.com/en/school-locations/uk/learn-english-in-cambridge
Distance: 6.8 km

BELL GROUP INTERNATIONAL

Location: Bell Cambridge, Cambridge, UKPhone: +44 1223 275598
Website: http://www.bellenglish.com/Cambridge/
Distance: 9.28 km

University of Cambridge Institute of Continuing Education

Location: University of Cambridge Institute of Continuing Education, Madingley, Cambridge, UKPhone: +44 1223 746222
Website: http://www.ice.cam.ac.uk/
Distance: 0 km

Bell Cambridge

Location: Bell Cambridge, Cambridge, UKPhone: +44 1223 275598
Website: http://www.bellenglish.com
Distance: 9.28 km