fbpx

Đại học California, Santa Cruz (The University of California, Santa Cruz) được thành lập vào năm 1965; Trường là học viện công lập tại phía nam San Francisco. Hiện có 15.000 sinh viên đang học tại trường. Đại học bao gồm các bộ phận: Phòng Nghệ thuật, Phòng Nhân văn, Ban Khoa học Vật lý và Sinh học, phòng Khoa học Xã hội, Trường Kỹ thuật. Chương trình học được đa dạng về lĩnh vực, bao gồm: Nghệ thuật, Quản trị kinh doanh, Kinh tế, Sinh học phân tử, Tâm lý học. Đại học California đào tạo hệ cử nhân, thạc sĩ tiến sĩ, và một số khóa học cấp chứng chỉ.

Đại học California, Santa Cruz (The University of California, Santa Cruz) được thành lập vào năm 1965; Trường là học viện công lập tại phía nam San Francisco. Hiện có 15.000 sinh viên đang học tại trường. Đại học bao gồm các bộ phận: Phòng Nghệ thuật, Phòng Nhân văn, Ban Khoa học Vật lý và Sinh học, phòng Khoa học Xã hội, Trường Kỹ thuật. Chương trình học được đa dạng về lĩnh vực, bao gồm: Nghệ thuật, Quản trị kinh doanh, Kinh tế, Sinh học phân tử, Tâm lý học. Đại học California đào tạo hệ cử nhân, thạc sĩ tiến sĩ, và một số khóa học cấp chứng chỉ.

Read more

Địa điểm gần đây

Xem thêm

University of California, Santa Cruz

Location: University of California Santa Cruz, High Street, Santa Cruz, CA, USAPhone: +1 831-459-0111
Website: http://ucsc.edu/
Distance: 0 km