fbpx

Đại học California, Santa Barbara (University of California, Santa Barbara) tọa lạc tại hạt Santa Barbara, California với 20,738 sinh viên theo học hiện nay. Trường cung cấp hơn 200 chuyên ngành, bằng cấp thông qua 5 trường trực thuộc và phòng đào tạo cao học. Đại học California, Santa Barbara bao gồm cao đẳng văn học & khoa học, cao đẳng kỹ thuật, cao đẳng nghiên cứu sáng tạo, trường khoa học môi trường & quản lý, trường cao học sư phạm. Chương trình hệ sau đại học được đào tạo trong những lĩnh vực: công nghệ hóa học, hóa học, khoa học máy tính, kinh tế học, kỹ thuật điện, lịch sử, vật lý, khoa học chính trị, tâm lý học, xã hội học.

Đại học California, Santa Barbara (University of California, Santa Barbara) tọa lạc tại hạt Santa Barbara, California với 20,738 sinh viên theo học hiện nay. Trường cung cấp hơn 200 chuyên ngành, bằng cấp thông qua 5 trường trực thuộc và phòng đào tạo cao học. Đại học California, Santa Barbara bao gồm cao đẳng văn học & khoa học, cao đẳng kỹ thuật, cao đẳng nghiên cứu sáng tạo, trường khoa học môi trường & quản lý, trường cao học sư phạm. Chương trình hệ sau đại học được đào tạo trong những lĩnh vực: công nghệ hóa học, hóa học, khoa học máy tính, kinh tế học, kỹ thuật điện, lịch sử, vật lý, khoa học chính trị, tâm lý học, xã hội học.

Read more

Địa điểm gần đây

Xem thêm

University of California, Santa Barbara

Location: University of California, Santa Barbara, Santa Barbara, CA, USAPhone: +1 805-893-8000
Website: http://www.ucsb.edu/
Distance: 0 km