fbpx

Thông tin chung

Đại học California, Los Angeles (The University of California, Los Angeles) là trường đại học công lập chuyên về nghiên cứu. Trường là thành viên của Hiệp hội các trường đại học Mỹ. Thành lập vào năm 1919, hiện trường có khoảng 27.000 sinh viên hệ đại học và 11.500 sinh viên hệ sau đại học. Đại học California, Los Angeles tổ chức các khóa học thông qua Cao đẳng UCLA về văn học và khoa học; Professional schools – bao gồm các trường: Luật, hành chính công và nhà hát; Chương trình khoa học y tế (gồm trường nha khoa, điều dưỡng và y tế công cộng)

Thông tin chung

Đại học California, Los Angeles (The University of California, Los Angeles) là trường đại học công lập chuyên về nghiên cứu. Trường là thành viên của Hiệp hội các trường đại học Mỹ. Thành lập vào năm 1919, hiện trường có khoảng 27.000 sinh viên hệ đại học và 11.500 sinh viên hệ sau đại học. Đại học California, Los Angeles tổ chức các khóa học thông qua Cao đẳng UCLA về văn học và khoa học; Professional schools – bao gồm các trường: Luật, hành chính công và nhà hát; Chương trình khoa học y tế (gồm trường nha khoa, điều dưỡng và y tế công cộng)

Read more

Địa điểm gần đây

Xem thêm

International Career Institute

Location: 8721 Santa Monica Blvd, West Hollywood, CA 90069, USAPhone: 1 888 717 8844
Website: https://www.icieducation.com/
Distance: 6.28 km

University of California, Los Angeles

Location: University of California, Los Angeles, Los Angeles, CA, USAPhone: 310-825-4321
Website: http://www.ucla.edu/
Distance: 0 km