fbpx

Thông tin chung

Được thành lập năm 1965, trường Đại học California, Irvine (University of California, Irvine (UCI) là trường Đại học nghiên cứu chuyên ngành chính nằm tại thành phố Irvine, Nam California. Với hơn 27,000 sinh viên, UCI là một trong những trường phát triển nhanh nhất trong hệ thống ĐH California. UCI tổ chức đào tạo hơn 75 chuyên ngành chính và 50 chuyên ngành bổ trợ với chuyên môn hoá rất cao. Các khoa phổ biến trong trường bao gồm Nghệ thuật, Khoa học về sinh học, Kinh doanh, Giáo dục, Kỹ sư, Y tế, Nhân văn, Tin học và thông tin, Các khoá học liên ngành, Luật, Dược, Vật lý, Sinh thái học xã hội và Khoa học xã hội.

Thông tin chung

Được thành lập năm 1965, trường Đại học California, Irvine (University of California, Irvine (UCI) là trường Đại học nghiên cứu chuyên ngành chính nằm tại thành phố Irvine, Nam California. Với hơn 27,000 sinh viên, UCI là một trong những trường phát triển nhanh nhất trong hệ thống ĐH California. UCI tổ chức đào tạo hơn 75 chuyên ngành chính và 50 chuyên ngành bổ trợ với chuyên môn hoá rất cao. Các khoa phổ biến trong trường bao gồm Nghệ thuật, Khoa học về sinh học, Kinh doanh, Giáo dục, Kỹ sư, Y tế, Nhân văn, Tin học và thông tin, Các khoá học liên ngành, Luật, Dược, Vật lý, Sinh thái học xã hội và Khoa học xã hội.

Read more

Địa điểm gần đây

Xem thêm

Interior Designers Institute

Location: Interior Designers Institute, Camelback Street, Newport Beach, CA, USAPhone: +1 949-675-4451
Website: https://www.idi.edu/
Distance: 1.98 km

Concordia University - Irvine

Location: Concordia University Irvine, Concordia, Irvine, CA, USAPhone: +1 800-229-1200
Website: http://www.cui.edu/
Distance: 3.42 km

University of California, Irvine Division of Continuing Education

Location: University of California, Irvine Division of Continuing Education, East Peltason Drive, Irvine, CA, USAPhone: +1 949-824-5414
Website: https://ce.uci.edu/
Distance: 1.01 km

Orange Coast College

Location: Orange Coast College, Fairview Road, Costa Mesa, CA, USAPhone: +1 714-432-5072
Website: http://www.orangecoastcollege.edu/
Distance: 6.98 km

University of California Irvine

Location: University of California Irvine, Irvine, CA, USAPhone: 949-824-5011
Website: https://uci.edu/
Distance: 0 km