Cần cập nhật thông tin

Cần cập nhật thông tin

Read more

  Write a Review

  Click to rate


  Địa điểm gần đây

  Xem thêm

  Kedge Business School

  Location: KEDGE Business School, Cours de la Libération, Talence, FrancePhone: +33 5 56 84 55 55
  Website: https://kedge.edu/
  Distance: 1.5 km

  University of Bordeaux

  Location: University of Bordeaux - Talence Campus, Cours de la Libération, Talence, FrancePhone: +33 5 40 00 60 00
  Website: https://www.u-bordeaux.fr/
  Distance: 0 km