fbpx

Trường Đại Học Bonn là một trong những trường nổi tiếng về giáo dục bậc cao và nghiên cứu của Đức cũng như châu Âu. Trường có hơn 34.000 sinh viên theo học các lĩnh vực Luật, Kinh tế, Y Dược, Nghệ thuật, Nông nghiệp, Khoa học Tự nhiên, Toán học.

Trường Đại Học Bonn là một trong những trường nổi tiếng về giáo dục bậc cao và nghiên cứu của Đức cũng như châu Âu. Trường có hơn 34.000 sinh viên theo học các lĩnh vực Luật, Kinh tế, Y Dược, Nghệ thuật, Nông nghiệp, Khoa học Tự nhiên, Toán học.

Read more

Địa điểm gần đây

Xem thêm

University of Bonn

Location: University of Bonn, Regina-Pacis-Weg, Bonn, GermanyPhone: +49 228 730
Website: https://www.uni-bonn.de/
Distance: 0 km