fbpx
Đại học Birmingham, nằm ở Birmingham, nước Anh, được thành lập vào năm 1900 và kể từ đó vẫn luôn dẫn đầu trong các nghiên cứu và giáo dục trong các ngành cấu trúc gen, y học, nghiên cứu không gian và liên lạc. Trường hiện có hơn 26.000 sinh viên theo học đến từ Vương quốc Anh và khắp nơi trên thế giới. Trường hoạt động trong 2 cơ sở: Cơ sở Edgbaston và Cơ sở Selly Oak. Các khoa học thuật của trường giảng dạy hàng loạt môn học được bỗ trí trong 8 lĩnh vực. Đó là Nghệ thuật, Ngôn ngữ, Văn học và Lịch sử; Kinh doanh; Giáo dục; Cơ khí; Luật; Y học, Nha khoa và Khoa học sức khỏe; Khoa học; và Khoa học xã hội, Chính phủ và Chính trị.

 

Đại học Birmingham, nằm ở Birmingham, nước Anh, được thành lập vào năm 1900 và kể từ đó vẫn luôn dẫn đầu trong các nghiên cứu và giáo dục trong các ngành cấu trúc gen, y học, nghiên cứu không gian và liên lạc. Trường hiện có hơn 26.000 sinh viên theo học đến từ Vương quốc Anh và khắp nơi trên thế giới. Trường hoạt động trong 2 cơ sở: Cơ sở Edgbaston và Cơ sở Selly Oak. Các khoa học thuật của trường giảng dạy hàng loạt môn học được bỗ trí trong 8 lĩnh vực. Đó là Nghệ thuật, Ngôn ngữ, Văn học và Lịch sử; Kinh doanh; Giáo dục; Cơ khí; Luật; Y học, Nha khoa và Khoa học sức khỏe; Khoa học; và Khoa học xã hội, Chính phủ và Chính trị.

 

Read more

Địa điểm gần đây

Xem thêm

Bournville College

Location: Bournville College, Longbridge Lane, Birmingham, UKPhone: +44 121 477 1300
Website: http://www.sccb.ac.uk/
Distance: 7.14 km

BMet (Birmingham Metropolitan College)

Location: Birmingham Metropolitan College, Birmingham, UKPhone: +44 845 155 0101
Website: http://www.bmetc.ac.uk/
Distance: 3.23 km

Newman University, Birmingham

Location: Newman University - Birmingham, Genners Lane, Birmingham, Vương Quốc AnhPhone: +44 121 476 1181
Website: https://www.newman.ac.uk/
Distance: 4.71 km

Sandwell College of Further and Higher Education

Location: Sandwell College, Spon Lane, West Bromwich, Vương Quốc AnhPhone: +44 121 667 5000
Website: http://www.sandwell.ac.uk/
Distance: 8.27 km

University College Birmingham

Location: University College Birmingham, Birmingham, Vương Quốc AnhDistance: 3.82 km

South and City College Birmingham

Location: South & City College Birmingham, High Street Deritend, Birmingham, Vương Quốc AnhPhone: +44 800 111 6311
Website: http://www.sccb.ac.uk/
Distance: 4.03 km