fbpx
Đại Học Bern, thành lập năm 1834, là trường đại học nằm ở Bern, Thụy Sĩ. Các khóa sau đại học được giảng dạy bằng tiếng Anh ở trường gồm: Phân tích Kinh tế Ứng dụng, Kỹ sư Y Sinh, Khoa học Y Sinh, Khoa học Khí hậu, Khoa học Máy tính, Nhân chủng học Xã hội, Sinh thái học, Toán học và Triết học.
Đại Học Bern, thành lập năm 1834, là trường đại học nằm ở Bern, Thụy Sĩ. Các khóa sau đại học được giảng dạy bằng tiếng Anh ở trường gồm: Phân tích Kinh tế Ứng dụng, Kỹ sư Y Sinh, Khoa học Y Sinh, Khoa học Khí hậu, Khoa học Máy tính, Nhân chủng học Xã hội, Sinh thái học, Toán học và Triết học.
Read more

Địa điểm gần đây

Xem thêm

University of Bern

Location: University of Bern, Hochschulstrasse, Bern, SwitzerlandPhone: +41 31 631 81 11
Website: http://www.unibe.ch/
Distance: 0 km