fbpx

Trường Đại Học Bergen là trường địa học nghiên cứu của Na Uy được thành lập năm 1946. Khoảng 17.000 sinh viên đang theo học tại trường với khoảng 1.500 sinh viên quốc tế. Trường có các khóa đại học và sau đại học được giảng dạy bằng tiếng Anh. Đại học Bergen có quan hệ rộng rãi với các học viện và trường đại học nghiên cứu trên toàn thế giới.

Trường Đại Học Bergen là trường địa học nghiên cứu của Na Uy được thành lập năm 1946. Khoảng 17.000 sinh viên đang theo học tại trường với khoảng 1.500 sinh viên quốc tế. Trường có các khóa đại học và sau đại học được giảng dạy bằng tiếng Anh. Đại học Bergen có quan hệ rộng rãi với các học viện và trường đại học nghiên cứu trên toàn thế giới.

Read more

Địa điểm gần đây

Xem thêm

University of Bergen

Location: University of Bergen, Bergen, NorwayPhone: +47 55 58 00 00
Website: http://www.uib.no/
Distance: 0 km