fbpx

Đại Học Belgrade (University of Belgrade), thành lập năm 1808, là trường đại học lớn nhất và lâu đời nhất ở Serbia. Đại học Belgrade có 31 trường thành viên, 11 viện nghiên cứu và cung cấp 310 chương trình học ở bậc đại học và sau đại học. Các lĩnh vực được giảng dạy ở trường gồm có Khoa học Công nghệ và Kỹ thuật, Khoa học Xã hội và Nhân văn, Khoa học và Toán học, và Khoa học Y Dược.

Đại Học Belgrade (University of Belgrade), thành lập năm 1808, là trường đại học lớn nhất và lâu đời nhất ở Serbia. Đại học Belgrade có 31 trường thành viên, 11 viện nghiên cứu và cung cấp 310 chương trình học ở bậc đại học và sau đại học. Các lĩnh vực được giảng dạy ở trường gồm có Khoa học Công nghệ và Kỹ thuật, Khoa học Xã hội và Nhân văn, Khoa học và Toán học, và Khoa học Y Dược.

Read more

Địa điểm gần đây

Xem thêm

University of Belgrade

Location: University of Belgrade, Studentski trg, Belgrade, SerbiaPhone: +381 11 3207400
Website: http://www.bg.ac.rs/en/
Distance: 0 km