fbpx

Trường Đại Học Bayreuth nằm tại Bayreuth, Đức. Trường có các khóa học được giảng dạy tại 6 khoa, thuộc các lĩnh vực: Toán học, Vật lý, Khoa học Máy tính, Sinh học, Hóa học, Khoa học Trái Đất, Luật, Kinh doanh, Kinh tế, Văn học, Nghiên cứu Văn hóa và Khoa học Kỹ sư

Trường Đại Học Bayreuth nằm tại Bayreuth, Đức. Trường có các khóa học được giảng dạy tại 6 khoa, thuộc các lĩnh vực: Toán học, Vật lý, Khoa học Máy tính, Sinh học, Hóa học, Khoa học Trái Đất, Luật, Kinh doanh, Kinh tế, Văn học, Nghiên cứu Văn hóa và Khoa học Kỹ sư

Read more

Địa điểm gần đây

Xem thêm

University of Bayreuth

Location: Universität Bayreuth, Universitätsstraße, Bayreuth, GermanyPhone: +49 921 550
Website: http://www.uni-bayreuth.de/
Distance: 0 km