fbpx
Đại học Bath là một trường đại học công lập được thành lập năm 1966. Trường nằm ở Bath, nước Anh. Trường hoạt động trong 2 cơ sở chính: Claverton Down và Oakfield. Hơn 13.000 sinh viên hiện đang theo học tại trường. Thế mạnh học thuật chính của trường nằm trong các lĩnh vực Khoa học Vật lý, Toán học, Cơ khí và Công nghệ. Các môn khác được tổ chức gồm Kinh doanh và Quản lý, Kiến trúc và Cầu đường, Kinh tế học, Khoa học máy tính, Điện tử và Cơ khí điện, Cơ khí Cơ, Toán học, Xác suất thống kê và nghiên cứu hoạt động, Giáo dục, KHoa học sinh học phân tử, Khoa học sinh học, Vật lý, Khách sạn, Giải trí, Thể thao & Du lịch và Chính sách và Quản trị xã hội.
Đại học Bath là một trường đại học công lập được thành lập năm 1966. Trường nằm ở Bath, nước Anh. Trường hoạt động trong 2 cơ sở chính: Claverton Down và Oakfield. Hơn 13.000 sinh viên hiện đang theo học tại trường. Thế mạnh học thuật chính của trường nằm trong các lĩnh vực Khoa học Vật lý, Toán học, Cơ khí và Công nghệ. Các môn khác được tổ chức gồm Kinh doanh và Quản lý, Kiến trúc và Cầu đường, Kinh tế học, Khoa học máy tính, Điện tử và Cơ khí điện, Cơ khí Cơ, Toán học, Xác suất thống kê và nghiên cứu hoạt động, Giáo dục, KHoa học sinh học phân tử, Khoa học sinh học, Vật lý, Khách sạn, Giải trí, Thể thao & Du lịch và Chính sách và Quản trị xã hội.
Read more

Địa điểm gần đây

Xem thêm

Bath Academy

Location: Bath Academy, Queen Square, Bath, UKPhone: +44 1225 334577
Website: http://www.bathacademy.co.uk/
Distance: 2.46 km

Bath College

Location: Bath College, Avon Street, Bath, Vương Quốc AnhPhone: +44 1225 312191
Website: http://www.bathcollege.ac.uk/
Distance: 2.37 km

Bath Spa University

Location: Bath Spa University, Bath, Vương Quốc AnhPhone: +44 1225 875875
Website: http://www.bathspa.ac.uk/
Distance: 7.64 km

University of Bath

Location: University of Bath, Claverton Down, Bath, Vương Quốc AnhPhone: +44 1225 388388
Website: http://www.bath.ac.uk/
Distance: 0 km