fbpx

University of Applied Sciences Has Den Bosch

Ngày đăng 2019-01-08
Quốc gia HÀ LAN
Bằng cấpĐại Học
Xếp hạng
0.0

HAS Den Bosch (HAS Den Bosch) là một trường Đại Học khoa học ứng dụng cung cấp các chương trình giáo dục quốc tế chuyên nghiệp trong lĩnh vực thực phẩm và kinh doanh nông nghiệp. Trường được coi là một trung tâm chuyên về các lĩnh vực thực phẩm, nông nghiệp, làm vườn, không gian mở xanh, thiên nhiên, môi trường, kinh doanh nông nghiệp. Trường có một phương Pháp tiếp cận định hướng kinh doanh cho các lĩnh vực nông nghiệp và là điểm đến học tập cho sinh viên, những người muốn trở thành chuyên gia được đào tạo trong lĩnh vực thực phẩm và kinh doanh nông nghiệp.

HAS Den Bosch (HAS Den Bosch) là một trường Đại Học khoa học ứng dụng cung cấp các chương trình giáo dục quốc tế chuyên nghiệp trong lĩnh vực thực phẩm và kinh doanh nông nghiệp. Trường được coi là một trung tâm chuyên về các lĩnh vực thực phẩm, nông nghiệp, làm vườn, không gian mở xanh, thiên nhiên, môi trường, kinh doanh nông nghiệp. Trường có một phương Pháp tiếp cận định hướng kinh doanh cho các lĩnh vực nông nghiệp và là điểm đến học tập cho sinh viên, những người muốn trở thành chuyên gia được đào tạo trong lĩnh vực thực phẩm và kinh doanh nông nghiệp.

Read more

Địa điểm gần đây

Xem thêm

University of Applied Sciences Has Den Bosch

Location: HAS Hogeschool, Onderwijsboulevard, Den Bosch, NetherlandsPhone: +31 88 890 3600
Website: https://www.has.nl/
Distance: 0 km

Avans Hogeschool, University of Applied Sciences

Location: Avans, Onderwijsboulevard, 's Hertogenbosch, NetherlandsPhone: +31 88 525 7500
Website: http://www.avans.nl/
Distance: 0.26 km