fbpx
Đại Học Antwerp là trường đại học Bỉ, xếp thứ 13 trong Top 50 Đại học dưới 50 năm tuổi. Trường có nhiều chương trình tiến sĩ, sau tiến sĩ và thạc sĩ được giảng dạy bằng tiếng Anh thuộc các lĩnh vực như Khoa học Kinh tế, Hình ảnh Phân tử, Khoa học Thần kinh, Luật, Sinh học Phân tử, Vật lý, Quản trị Toàn cầu và Quản trị Chuỗi cung ứng. Đại học Antwerp chào đón sinh viên quốc tế đến từ 132 quốc gia trên toàn thế giới.
Đại Học Antwerp là trường đại học Bỉ, xếp thứ 13 trong Top 50 Đại học dưới 50 năm tuổi. Trường có nhiều chương trình tiến sĩ, sau tiến sĩ và thạc sĩ được giảng dạy bằng tiếng Anh thuộc các lĩnh vực như Khoa học Kinh tế, Hình ảnh Phân tử, Khoa học Thần kinh, Luật, Sinh học Phân tử, Vật lý, Quản trị Toàn cầu và Quản trị Chuỗi cung ứng. Đại học Antwerp chào đón sinh viên quốc tế đến từ 132 quốc gia trên toàn thế giới.
Read more

Địa điểm gần đây

Xem thêm

University of Antwerp

Location: University of Antwerp, Antwerp, BelgiumPhone: +32 3 265 41 11
Website: http://www.uantwerpen.be/
Distance: 0 km