fbpx
University of Alberta liên tục được xếp hạng cao trong top 100 trường đại học hàng đầu trên thế giới. Nhà trường cung cấp hơn 250 chương trình đại học, 170 chương trình sau đại học và tổ chức hơn 450 các hoạt động nhóm họp, câu lạc bộ dành cho sinh viên. Trong số 4 khu học xá của trường, khu Saint-Jean dành riêng cho các chương trình đào tạo bằng tiếng Pháp, chuyên các lĩnh vực nghệ thuật, thương mại, giáo dục, kỹ thuật (năm đầu tiên), khoa học, y tá, và bảo tồn và khoa học môi trường. Đại học Alberta có một cộng đồng cựu sinh viên quốc tế lớn mạnh.

 

University of Alberta liên tục được xếp hạng cao trong top 100 trường đại học hàng đầu trên thế giới. Nhà trường cung cấp hơn 250 chương trình đại học, 170 chương trình sau đại học và tổ chức hơn 450 các hoạt động nhóm họp, câu lạc bộ dành cho sinh viên. Trong số 4 khu học xá của trường, khu Saint-Jean dành riêng cho các chương trình đào tạo bằng tiếng Pháp, chuyên các lĩnh vực nghệ thuật, thương mại, giáo dục, kỹ thuật (năm đầu tiên), khoa học, y tá, và bảo tồn và khoa học môi trường. Đại học Alberta có một cộng đồng cựu sinh viên quốc tế lớn mạnh.

 

Read more

Địa điểm gần đây

Xem thêm

Abertay University

Location: Đại học Alberta, Edmonton, Alberta, Ca-na-đaPhone: +1 780-492-3111
Website: http://www.ualberta.ca/
Distance: 0 km

Concordia University of Edmonton

Location: Concordia University of Edmonton, Ada Boulevard Northwest, Edmonton, Alberta, Ca-na-đaPhone: +1 780-479-8481
Website: https://concordia.ab.ca/
Distance: 6.75 km

City University of Seattle in Canada (Edmonton)

Location: City University of Seattle, 106 Street Northwest, Edmonton, Alberta, CanadaPhone: +1 587-881-7880
Website: http://www.cityuniversity.ca/
Distance: 2.32 km

MacEwan University

Location: MacEwan University, 104 Avenue Northwest, Edmonton, Alberta, Ca-na-đaPhone: +1 780-497-5040
Website: http://www.macewan.ca
Distance: 2.96 km

Northern Alberta Institute of Technology

Location: NAIT, 106 Street Northwest, Edmonton, Alberta, Ca-na-đaPhone: +1 780-471-6248
Website: http://www.nait.ca/
Distance: 5.21 km

University of Alberta

Location: University of Alberta, Edmonton, Alberta, Ca-na-đaPhone: +1 780-492-3111
Website: http://www.ualberta.ca/
Distance: 0 km