fbpx

Thông tin chung

Đại học Alabama ở Birmingham (University of Alabama at Birmingham) được thành lập vào giữa những năm 1930 như một trường nghiên cứu và trung tâm chăm sóc sức khỏe. Trường nằm ở Alabama và hiện có hơn 18,000 sinh viên. Đại học Alabama tổ chức giảng dạy, nghiên cứu, chăm sóc sức khỏe và dịch vụ cộng đồng. Trường bao gồm các trường: Nghệ thuật và Nhân văn, Kinh doanh, Nha khoa, Giáo dục, Kỹ thuật, Ngành Y Tế, Y học, Khoa học tự nhiên và toán học, Điều dưỡng, Nhãn khoa, Y tế, Khoa học xã hội và hành vi, Phòng nghiên cứu chung và trường cao học.

Thông tin chung

Đại học Alabama ở Birmingham (University of Alabama at Birmingham) được thành lập vào giữa những năm 1930 như một trường nghiên cứu và trung tâm chăm sóc sức khỏe. Trường nằm ở Alabama và hiện có hơn 18,000 sinh viên. Đại học Alabama tổ chức giảng dạy, nghiên cứu, chăm sóc sức khỏe và dịch vụ cộng đồng. Trường bao gồm các trường: Nghệ thuật và Nhân văn, Kinh doanh, Nha khoa, Giáo dục, Kỹ thuật, Ngành Y Tế, Y học, Khoa học tự nhiên và toán học, Điều dưỡng, Nhãn khoa, Y tế, Khoa học xã hội và hành vi, Phòng nghiên cứu chung và trường cao học.

Read more

Địa điểm gần đây

Xem thêm

Samford University

Location: Samford University, Lakeshore Drive, Homewood, AL, USAPhone: +1 205-726-2011
Website: https://www.samford.edu/
Distance: 4.32 km

University of Alabama At Birmingham

Location: University of Alabama at Birmingham, 2nd Ave S, Birmingham, AL, USAPhone: (205) 934-4642
Website: https://www.uab.edu/home/
Distance: 0 km