fbpx

Đại học Akron (University of Akron) được thành lập năm 1870 dưới tên gọi cao đẳng Buchtel, là học viện địa phương đào tạo bậc đại học. Trường tọa lạc tại Akron, Ohio với 24,704 sinh viên theo học. Đại học Akron tổ chức giảng dạy thông qua các trường cao đẳng trực thuộc: khoa học và nghệ thuật, quản trị kinh doanh, giáo dục, kỹ thuật, nghệ thuật ứng dụng, điều dưỡng, khoa học và kỹ thuật Polymer, cao đẳng danh dự, University college, cao đẳng Wayne, trường Luật và cao đẳng Summit.

Đại học Akron (University of Akron) được thành lập năm 1870 dưới tên gọi cao đẳng Buchtel, là học viện địa phương đào tạo bậc đại học. Trường tọa lạc tại Akron, Ohio với 24,704 sinh viên theo học. Đại học Akron tổ chức giảng dạy thông qua các trường cao đẳng trực thuộc: khoa học và nghệ thuật, quản trị kinh doanh, giáo dục, kỹ thuật, nghệ thuật ứng dụng, điều dưỡng, khoa học và kỹ thuật Polymer, cao đẳng danh dự, University college, cao đẳng Wayne, trường Luật và cao đẳng Summit.

Read more

Địa điểm gần đây

Xem thêm

University of Akron

Location: The University of Akron, East Buchtel Avenue, Akron, OH, USAPhone: +1 330-972-7111
Website: http://www.uakron.edu/
Distance: 0 km