fbpx

University Libre de Bruxelles (ULB) là một trường Đại Học có trụ sở tại Brussels, Bỉ. Trường có các chương trình học được giảng dạy bằng tiếng Anh ở bậc Sau đại học thuộc các ngành như Kinh tế, Khoa học Quản lý, Khoa học Chính trị, Kiến trúc, Kỹ sư Hóa và Vật liệu, Kỹ sư Cơ điện, Khoa học máy tính, Tin sinh học. Trường ULB có môi trường học tập đa quốc gia với hơn một phần ba số lượng sinh viên là sinh viên quốc tế.

University Libre de Bruxelles (ULB) là một trường Đại Học có trụ sở tại Brussels, Bỉ. Trường có các chương trình học được giảng dạy bằng tiếng Anh ở bậc Sau đại học thuộc các ngành như Kinh tế, Khoa học Quản lý, Khoa học Chính trị, Kiến trúc, Kỹ sư Hóa và Vật liệu, Kỹ sư Cơ điện, Khoa học máy tính, Tin sinh học. Trường ULB có môi trường học tập đa quốc gia với hơn một phần ba số lượng sinh viên là sinh viên quốc tế.

Read more

Địa điểm gần đây

Xem thêm

European Heart Academy - Brussels

Location: Square de Meeûs 29, Brussels, BelgiumPhone: +32 (0)2 274 10 70
Website: https://www.escardio.org/
Distance: 3.16 km

Vlerick Business school

Location: Vlerick Business School, Avenue du Boulevard, Brussels, BelgiumPhone: +32 2 225 41 11
Website: http://www.vlerick.com/en/about-vlerick/our-campuses/campus-brussel
Distance: 5.08 km

Brussels School of International Studies

Location: Brussels School of International Studies, University of Kent, Boulevard Louis Schmidt, Etterbeek, BelgiumPhone: +32 2 641 17 21
Website: http://www.kent.ac.uk/brussels/
Distance: 1.86 km

University Libre de Bruxelles

Location: Université Libre de Bruxelles, Avenue Franklin Roosevelt, Brussels, BelgiumPhone: +32 2 650 21 11
Website: http://www.ulb.ac.be/
Distance: 0 km

Vrije Universiteit Brussel

Location: Vrije Universiteit Brussel, Boulevard de la Plaine, Ixelles, BelgiumPhone: +32 2 629 20 10
Website: http://www.vub.ac.be/
Distance: 1.3 km