fbpx

University College of Estate Management

Ngày đăng 2019-01-11
Quốc gia Vương Quốc Anh
Xếp hạng
0.0

Cao đẳng quản lý bất động sản (College of Estate Management) được thành lập năm 1919 tại Berkshire, Anh. Trường cung cấp giáo dục từ xa và đào tạo những ngành nghề về bất động sản & công nghiệp xây dựng. Sinh viên đang theo học tại đây đến từ hơn 80 quốc gia. Chương trình được tổ chức giảng dạy trong các chuyên ngành đo đạc xây dựng, giám sát xây dựng, quản lý bất động sản, quản lý tài sản, đo đạc chi tiết thiết kế thi công, quản lý trung tâm thương mại, thực hành đo đạc, xây dựng, bất động sản, bổ trợ, trọng tài, quản lý dự án, bảo tồn môi trường lịch sử, quản lý trang thiết bị, đầu tư bất động sản.

Cao đẳng quản lý bất động sản (College of Estate Management) được thành lập năm 1919 tại Berkshire, Anh. Trường cung cấp giáo dục từ xa và đào tạo những ngành nghề về bất động sản & công nghiệp xây dựng. Sinh viên đang theo học tại đây đến từ hơn 80 quốc gia. Chương trình được tổ chức giảng dạy trong các chuyên ngành đo đạc xây dựng, giám sát xây dựng, quản lý bất động sản, quản lý tài sản, đo đạc chi tiết thiết kế thi công, quản lý trung tâm thương mại, thực hành đo đạc, xây dựng, bất động sản, bổ trợ, trọng tài, quản lý dự án, bảo tồn môi trường lịch sử, quản lý trang thiết bị, đầu tư bất động sản.

Read more

Địa điểm gần đây

Xem thêm

University College of Estate Management

Location: University College of Estate Management, Queen's Road, Reading, UKPhone: +44 118 921 4696
Website: http://www.ucem.ac.uk/
Distance: 0 km

ICMA Centre (University of Reading)

Location: University Of Reading, ICMA Centre, Earley, Reading, UKPhone: +44 118 378 8239
Website: http://www.icmacentre.ac.uk/
Distance: 1.68 km

University of Reading

Location: University of Reading, Reading, Vương Quốc AnhPhone: +44 118 987 5123
Website: http://www.reading.ac.uk/
Distance: 2 km