fbpx
Cao đẳng Weston (Weston College) đáp ứng nhu cầu đào tạo & giáo dục cho cộng đồng địa phương trong hơn 100 năm. Trường được thành lập năm 1859 tại Weston Super Mare, UK. Học viện cung cấp hơn 800 khoa học đào tạo chính quy cũng như tại chức cho hơn 12,000 sinh viên. Các môn học bao gồm quản trị, nghiên cứu ngựa, nghệ thuật sáng tạo, chăm sóc động vật, thiết kế & thủ công, khách sạn, tin học & công nghệ thông tin, kế toán & luật, quản lý kinh doanh, thư ký, chăm sóc trẻ em, xây dựng, công nghệ âm nhạc, khoa học ứng dụng, một vài chương trình ngoại ngữ.

 

Cao đẳng Weston (Weston College) đáp ứng nhu cầu đào tạo & giáo dục cho cộng đồng địa phương trong hơn 100 năm. Trường được thành lập năm 1859 tại Weston Super Mare, UK. Học viện cung cấp hơn 800 khoa học đào tạo chính quy cũng như tại chức cho hơn 12,000 sinh viên. Các môn học bao gồm quản trị, nghiên cứu ngựa, nghệ thuật sáng tạo, chăm sóc động vật, thiết kế & thủ công, khách sạn, tin học & công nghệ thông tin, kế toán & luật, quản lý kinh doanh, thư ký, chăm sóc trẻ em, xây dựng, công nghệ âm nhạc, khoa học ứng dụng, một vài chương trình ngoại ngữ.

 

Read more

Địa điểm gần đây

Xem thêm

University Centre Weston

Location: Weston College, Knightstone Road, Weston-super-Mare, Vương Quốc AnhPhone: +44 1934 411411
Website: http://www.weston.ac.uk/
Distance: 0 km