fbpx
Cao đẳng Myerscough (Myerscough College) là trường bổ túc hệ đại học, được thành lập vào thế kỷ 19, ngày nay, với khoảng 6,000 sinh viên từ khắp nơi trên thế giới theo học, trong đó 2,000 học viên chính quy và hơn 1,000 ngành nghiên cứu giáo dục đại học. Trường thành lập dựa trên đạo luật giáo dục đại học và bổ túc 1992. Tọa lạc tại Lancashire, cao đẳng Myerscough liên kết với đại học trung ương Lancashire, cung cấp khóa học trong lĩnh vực nông nghiệp, nghiên cứu giống ngựa, trồng cây và chăm sóc động vật.

 

Cao đẳng Myerscough (Myerscough College) là trường bổ túc hệ đại học, được thành lập vào thế kỷ 19, ngày nay, với khoảng 6,000 sinh viên từ khắp nơi trên thế giới theo học, trong đó 2,000 học viên chính quy và hơn 1,000 ngành nghiên cứu giáo dục đại học. Trường thành lập dựa trên đạo luật giáo dục đại học và bổ túc 1992. Tọa lạc tại Lancashire, cao đẳng Myerscough liên kết với đại học trung ương Lancashire, cung cấp khóa học trong lĩnh vực nông nghiệp, nghiên cứu giống ngựa, trồng cây và chăm sóc động vật.

 

Read more

Địa điểm gần đây

Xem thêm

Select English (Cambridge And London)

Location: Select English, Cambridge, Station Road, Cambridge, UKPhone: +44 1223 364735
Website: http://www.selectenglish.co.uk/
Distance: 1.28 km

Cambridge Regional College

Location: Cambridge Regional College, Kings Hedges Road, Cambridge, UKPhone: +44 1223 418200
Website: http://www.camre.ac.uk/
Distance: 3.96 km

EC Cambridge English Language School

Location: EC Cambridge English Language School, Burleigh Street, Cambridge, UKPhone: +44 1223 464364
Website: https://www.ecenglish.com/en/school-locations/uk/learn-english-in-cambridge
Distance: 1.23 km

BELL GROUP INTERNATIONAL

Location: Bell Cambridge, Cambridge, UKPhone: +44 1223 275598
Website: http://www.bellenglish.com/Cambridge/
Distance: 3.59 km

University of Cambridge Institute of Continuing Education

Location: University of Cambridge Institute of Continuing Education, Madingley, Cambridge, UKPhone: +44 1223 746222
Website: http://www.ice.cam.ac.uk/
Distance: 5.96 km

Bell Cambridge

Location: Bell Cambridge, Cambridge, UKPhone: +44 1223 275598
Website: http://www.bellenglish.com
Distance: 3.59 km