fbpx
Cao đẳng Barnsley (Barnsley College) cung cấp trình độ cao trong giáo dục cao học nhằm đáp ứng như cầu phát triển cá nhân & chuyên môn. Nằm ở Barnsley, Nam Yorkshire, Anh, học viện tổ chức các khóa học chính quy & tại chức. Trường còn có chương trình dạy nghề cho sinh viên mong muốn có được những kinh nghiệm thực tế để làm chủ kỹ năng tại nơi làm việc. Các chuyên ngành được giảng dạy như quản trị kinh doanh, dịch vụ công cộng, toán, IT. Bên cạnh đó, chương trình dạy nghề được đào tạo trong lĩnh vực kế toán, làm vườn, kỹ thuật v.v. Cao đẳng Barnsley cũng có khóa học kỹ năng cuộc sống cho người đi làm như kỹ năng công sở, văn học, kỹ năng chuyên môn, thành thạo tính toán, ESOL, chăm sóc trẻ em.

 

Cao đẳng Barnsley (Barnsley College) cung cấp trình độ cao trong giáo dục cao học nhằm đáp ứng như cầu phát triển cá nhân & chuyên môn. Nằm ở Barnsley, Nam Yorkshire, Anh, học viện tổ chức các khóa học chính quy & tại chức. Trường còn có chương trình dạy nghề cho sinh viên mong muốn có được những kinh nghiệm thực tế để làm chủ kỹ năng tại nơi làm việc. Các chuyên ngành được giảng dạy như quản trị kinh doanh, dịch vụ công cộng, toán, IT. Bên cạnh đó, chương trình dạy nghề được đào tạo trong lĩnh vực kế toán, làm vườn, kỹ thuật v.v. Cao đẳng Barnsley cũng có khóa học kỹ năng cuộc sống cho người đi làm như kỹ năng công sở, văn học, kỹ năng chuyên môn, thành thạo tính toán, ESOL, chăm sóc trẻ em.

 

Read more

Địa điểm gần đây

Xem thêm

University Campus Barnsley

Location: University Campus Barnsley, Church Street, Barnsley, Vương Quốc AnhPhone: +44 1226 216165
Website: http://universitycampus.barnsley.ac.uk/
Distance: 0 km