fbpx
Trường đại học Tunku Abdul Rahman (UTAR) được thành lập vào năm 2002, là một trong các trường đại học hàng đầu tại Malaysia chuyên cung cấp chất lượng tốt trong giáo dục và nghiên cứu. Trường có hơn 18.000 sinh viên học ở bốn cơ sở tại Petaling Jaya, Setapak, Bandar Sungai Long và Kampar, Perak. Trường cung cấp các khóa học đa dạng trình độ đại học và sau đại học đã được phê duyệt bởi Bộ Giáo dục Đại học (MOHE). Các chương trình được cung cấp thông qua khoa y khoa và khoa học sức khỏe, kế toán và quản lý, nghệ thuật và khoa học xã hội, kinh doanh và tài chính, ngành công nghiệp sáng tạo, kỹ thuật và khoa học, kỹ thuật và công nghệ, thông tin và công nghệ truyền thông.

 

Trường đại học Tunku Abdul Rahman (UTAR) được thành lập vào năm 2002, là một trong các trường đại học hàng đầu tại Malaysia chuyên cung cấp chất lượng tốt trong giáo dục và nghiên cứu. Trường có hơn 18.000 sinh viên học ở bốn cơ sở tại Petaling Jaya, Setapak, Bandar Sungai Long và Kampar, Perak. Trường cung cấp các khóa học đa dạng trình độ đại học và sau đại học đã được phê duyệt bởi Bộ Giáo dục Đại học (MOHE). Các chương trình được cung cấp thông qua khoa y khoa và khoa học sức khỏe, kế toán và quản lý, nghệ thuật và khoa học xã hội, kinh doanh và tài chính, ngành công nghiệp sáng tạo, kỹ thuật và khoa học, kỹ thuật và công nghệ, thông tin và công nghệ truyền thông.

 

Read more

Địa điểm gần đây

Xem thêm

Universiti Tunku Abdul Rahman (UTAR)

Location: UTAR Universiti Tunku Abdul Rahman, Jalan Universiti, Bandar Barat, Kampar, Perak, Ma-lai-xi-aPhone: +60 5-468 8888
Website: http://www.utar.edu.my/
Distance: 0 km