fbpx
Đại học Tun Hussein Onn Malaysia (Universiti Tun Hussein Onn Malaysia) được thành lập năm 1993 nhằm cung cấp đào tạo công nghệ. Trường có chương trình cấp giấy chứng nhận, văn bằng, sau cao học. Khóa học được tổ chức giảng dạy trong những chuyên ngành như kỹ thuật môi trường & quy hoạch thiết kế xây dựng công trình công cộng, kỹ thuật điện & điện tử, kỹ thuật sản xuất & cơ khí, đào tạo công nghệ, công nghệ, công nghệ thông tin, đa phương tiện. Trung tâm nghiên cứu cam kết nâng cao & đổi mới chất lượng nghiên cứu

 

Đại học Tun Hussein Onn Malaysia (Universiti Tun Hussein Onn Malaysia) được thành lập năm 1993 nhằm cung cấp đào tạo công nghệ. Trường có chương trình cấp giấy chứng nhận, văn bằng, sau cao học. Khóa học được tổ chức giảng dạy trong những chuyên ngành như kỹ thuật môi trường & quy hoạch thiết kế xây dựng công trình công cộng, kỹ thuật điện & điện tử, kỹ thuật sản xuất & cơ khí, đào tạo công nghệ, công nghệ, công nghệ thông tin, đa phương tiện. Trung tâm nghiên cứu cam kết nâng cao & đổi mới chất lượng nghiên cứu

 

Read more

Địa điểm gần đây

Xem thêm

Universiti Tun Hussien Onn Malaysia (UTHM)

Location: Universiti Tun Hussein Onn Malaysia UTHM, Parit Raja, Johor, Ma-lai-xi-aPhone: +60 7-453 7000
Website: http://www.uthm.edu.my/
Distance: 0 km