fbpx
Trường đại học kỹ thuật Malaysia Malacca là một trong các trường đại học hàng đầu cung cấp đào tạo kỹ thuật. Cơ sở chính đặt tại thành phố Melaka. Trường cung cấp các chương trình đại học, sau đại học và nghiên cứu. Các khoa tại trường bao gồm Điện tử và Kỹ thuật Máy tính, Kỹ thuật điện, Cơ khí, Kỹ thuật sản xuất, Thông tin và Công nghệ Truyền thông, Quản lý Công nghệ và Technopreneurship.

 

Trường đại học kỹ thuật Malaysia Malacca là một trong các trường đại học hàng đầu cung cấp đào tạo kỹ thuật. Cơ sở chính đặt tại thành phố Melaka. Trường cung cấp các chương trình đại học, sau đại học và nghiên cứu. Các khoa tại trường bao gồm Điện tử và Kỹ thuật Máy tính, Kỹ thuật điện, Cơ khí, Kỹ thuật sản xuất, Thông tin và Công nghệ Truyền thông, Quản lý Công nghệ và Technopreneurship.

 

Read more

Địa điểm gần đây

Xem thêm

Universiti Teknikal Malaysia Melaka (UTEM)

Location: Universiti Teknikal Malaysia Melaka - UTeM, Jalan Hang Tuah Jaya, Durian Tunggal, Melaka, Ma-lai-xi-aPhone: +60 6-557 2008
Website: http://www.utem.edu.my/
Distance: 0 km

Putra International College

Location: Putra International College, Ayer Keroh, Melaka, Ma-lai-xi-aPhone: +60 6-231 6826
Website: http://www.iputra.edu.my/
Distance: 5.14 km