fbpx
Được thành lập vào năm 2006, trường có ba cơ sở tại Kota, KUSZA và Besut. Trường có 9 khoa cung cấp các chương trình lấy văn bằng, cử nhân, thạc sĩ và tiến sĩ của triết học. Hiện nay, có 18 chương trình cấp bằng cử nhân và 23 chương trình cấp văn bằng. Chương trình được cung cấp tại trường Đại học bao gồm các ngôn ngữ và giao tiếp, tin học, các nghiên cứu Hồi giáo hiện đại, quản lý kinh doanh và khoa học kế toán, nông nghiệp và công nghệ sinh học, y học và khoa học sức khỏe, thiết kế sáng tạo và công nghệ, luật pháp và các quan hệ quốc tế và công nghệ thực phẩm.

 

Được thành lập vào năm 2006, trường có ba cơ sở tại Kota, KUSZA và Besut. Trường có 9 khoa cung cấp các chương trình lấy văn bằng, cử nhân, thạc sĩ và tiến sĩ của triết học. Hiện nay, có 18 chương trình cấp bằng cử nhân và 23 chương trình cấp văn bằng. Chương trình được cung cấp tại trường Đại học bao gồm các ngôn ngữ và giao tiếp, tin học, các nghiên cứu Hồi giáo hiện đại, quản lý kinh doanh và khoa học kế toán, nông nghiệp và công nghệ sinh học, y học và khoa học sức khỏe, thiết kế sáng tạo và công nghệ, luật pháp và các quan hệ quốc tế và công nghệ thực phẩm.

 

Read more

Địa điểm gần đây

Xem thêm

Universiti Malaysia Terengganu

Location: Universiti Malaysia Terengganu, Kuala Terengganu, Terengganu, Ma-lai-xi-aPhone: +60 9-668 4100
Website: http://www.umt.edu.my/
Distance: 1.59 km