fbpx
Trường đại học công nghiệp Selangor, thành lập năm 1999 là các trường đại học tư nhân đầu tiên thuộc sở hữu Nhà nước và hiện là duy nhất tại Malaysia. Đại học có hơn 12.000 sinh viên trong nước và quốc tế ghi danh theo học. Trường hoạt động tại hai cơ sở – Shah Alam và Bestari Jaya. Cơ sở Shah Alam của UNISEL là nơi đào tạo của Khoa Khoa học Công nghệ sinh học và Đời sống, Khoa Khoa học y sinh và sức khỏe, Khoa Nghệ thuật công nghiệp và công nghệ Thiết kế và Trường Quản lý dành cho sinh viên đã tốt nghiệp UNISEL (UGSM). Các chương trình được cung cấp là các chương trình lấy văn bằng, chương trình đại cương, chương trình đại học và sau đại học.

 

Trường đại học công nghiệp Selangor, thành lập năm 1999 là các trường đại học tư nhân đầu tiên thuộc sở hữu Nhà nước và hiện là duy nhất tại Malaysia. Đại học có hơn 12.000 sinh viên trong nước và quốc tế ghi danh theo học. Trường hoạt động tại hai cơ sở – Shah Alam và Bestari Jaya. Cơ sở Shah Alam của UNISEL là nơi đào tạo của Khoa Khoa học Công nghệ sinh học và Đời sống, Khoa Khoa học y sinh và sức khỏe, Khoa Nghệ thuật công nghiệp và công nghệ Thiết kế và Trường Quản lý dành cho sinh viên đã tốt nghiệp UNISEL (UGSM). Các chương trình được cung cấp là các chương trình lấy văn bằng, chương trình đại cương, chương trình đại học và sau đại học.

 

Read more

Địa điểm gần đây

Xem thêm

Management and Science University (MSU)

Location: Management and Science University (MSU), Seksyen 13, Shah Alam, Selangor, Ma-lai-xi-aPhone: +60 3-5521 6868
Website: https://www.msu.edu.my/
Distance: 6.4 km

KDU University College

Location: KDU University College, Utropolis Glenmarie, Glenpark U1, Shah Alam, Selangor, Ma-lai-xi-aPhone: +60 3-5565 0538
Website: http://university.kdu.edu.my/
Distance: 7.36 km

Universiti Selangor (UNISEL)

Location: Universiti Selangor (UNISEL), Jalan Zirkon A7/A, Seksyen 7, Shah Alam, Selangor, Ma-lai-xi-aPhone: +60 3-5522 3400
Website: http://www.unisel.edu.my/
Distance: 0 km

Universiti Teknologi Mara (UiTM)

Location: Universiti Teknologi MARA Kampus Shah Alam, UiTM, Shah Alam, Selangor, Ma-lai-xi-aPhone: +60 12-486 5476
Website: http://www.uitm.edu.my/
Distance: 1.32 km