fbpx
Đại học Sains Malaysia là một trường đại học nổi tiếng trong nước và quốc tế. USM cung cấp các khóa học ở cấp đại học và sau đại học cho khoảng 20.000 sinh viên. Tổng cộng, trường cung cấp 111 chương trình học toàn thời gian và 72 chương trình đào tạo từ xa. Trường hoạt động ở ba cơ sở – cơ sở chính tại Penang, cơ sở Seri Ampangan cung cấp các khóa học về Kỹ thuật, cơ sở ở Kubang Kerian cung cấp các khóa học về Khoa học sức khỏe.

 

Đại học Sains Malaysia là một trường đại học nổi tiếng trong nước và quốc tế. USM cung cấp các khóa học ở cấp đại học và sau đại học cho khoảng 20.000 sinh viên. Tổng cộng, trường cung cấp 111 chương trình học toàn thời gian và 72 chương trình đào tạo từ xa. Trường hoạt động ở ba cơ sở – cơ sở chính tại Penang, cơ sở Seri Ampangan cung cấp các khóa học về Kỹ thuật, cơ sở ở Kubang Kerian cung cấp các khóa học về Khoa học sức khỏe.

 

Read more

Địa điểm gần đây

Xem thêm

Equator Academy of Art

Location: Equator Academy of Art, George Town, Penang, Ma-lai-xi-aPhone: +60 4-226 5116
Website: http://www.equator.edu.my/
Distance: 7.86 km

Olympia College (Malaysia)

Location: Olympia College Penang, Jalan Dr Lim Chwee Leong, Georgetown, Pulau Pinang, Penang, MalaysiaPhone: +60 12-656 1828
Website: http://www.olympia.edu.my/
Distance: 7.42 km

ESMOD Malaysia

Location: The One Academy, Jalan Anson, George Town, Penang, Ma-lai-xi-aPhone: +60 4-210 3000
Website: http://www.theoneacademy.edu.my
Distance: 7.41 km

RCSI & UCD Malaysia Campus

Location: RCSI & UCD Malaysia Campus (formerly Penang Medical College), Jalan Sepoy Lines, Pulau Pinang, Penang, Ma-lai-xi-aPhone: +60 4-217 1999
Website: http://www.pmc.edu.my/
Distance: 7.12 km

Universiti Sains Malaysia (USM)

Location: Universiti Sains Malaysia, Gelugor, Penang, Ma-lai-xi-aPhone: +60 4-653 3888
Website: http://www.usm.my/index.php/ms/
Distance: 0 km

KDU Penang University College

Location: KDU Penang University College, Jalan Anson, Georgetown, Pulau Pinang, Penang, Ma-lai-xi-aPhone: +60 4-238 6368
Website: http://www.kdupg.edu.my/
Distance: 7.42 km