fbpx
Đại học Malaysia Sabah (Universiti Malaysia Sabah) được thành lập năm 1994, nằm giữa Nam Hải và rừng cây cối xanh tươi. Trường phấn đấu trở thành học viện luôn đổi mới mang tính toàn cầu. Các khóa học được tổ chức đào tạo trong những chuyên ngành như công nghệ & khoa học, kỹ thuật & công nghệ thông tin, lâm nghiệp nhiệt đới, khoa học thực phẩm & dinh dưỡng, kinh doanh & kinh tế học, khoa học xã hội, tâm lý học & công tác xã hội, giáo dục, nghệ thuật, kinh doanh quốc tế, nông nghiệp.

 

Đại học Malaysia Sabah (Universiti Malaysia Sabah) được thành lập năm 1994, nằm giữa Nam Hải và rừng cây cối xanh tươi. Trường phấn đấu trở thành học viện luôn đổi mới mang tính toàn cầu. Các khóa học được tổ chức đào tạo trong những chuyên ngành như công nghệ & khoa học, kỹ thuật & công nghệ thông tin, lâm nghiệp nhiệt đới, khoa học thực phẩm & dinh dưỡng, kinh doanh & kinh tế học, khoa học xã hội, tâm lý học & công tác xã hội, giáo dục, nghệ thuật, kinh doanh quốc tế, nông nghiệp.

 

Read more

Địa điểm gần đây

Xem thêm

Universiti Malaysia Sarawak (UNIMAS)

Location: University of Malaysia, Sarawak, Jalan Datuk Mohammad Musa, Kota Samarahan, Sarawak, Ma-lai-xi-aPhone: +60 3-2201 8921
Website: http://www.unimas.my/
Distance: 0 km