fbpx
Đại học Malaysia Sabah, được thành lập vào năm 1994, nằm giữa Biển Nam Trung Hoa (Biển Đông), xung quanh cây xanh tươi tốt. Trường đại học Malaysia Sabah phấn đấu để trở thành một trường đại học sáng tạo có chỗ đứng trên toàn cầu. Các khóa học được cung cấp trong rất nhiều bao gồm ngành khoa học và công nghệ, kỹ thuật và công nghệ thông tin, lâm nghiệp nhiệt đới, khoa học thực phẩm và dinh dưỡng, kinh doanh & kinh tế, khoa học xã hội, tâm lý học &công tác xã hội, giáo dục, nghệ thuật, kinh doanh quốc tế và nông nghiệp.

 

Đại học Malaysia Sabah, được thành lập vào năm 1994, nằm giữa Biển Nam Trung Hoa (Biển Đông), xung quanh cây xanh tươi tốt. Trường đại học Malaysia Sabah phấn đấu để trở thành một trường đại học sáng tạo có chỗ đứng trên toàn cầu. Các khóa học được cung cấp trong rất nhiều bao gồm ngành khoa học và công nghệ, kỹ thuật và công nghệ thông tin, lâm nghiệp nhiệt đới, khoa học thực phẩm và dinh dưỡng, kinh doanh & kinh tế, khoa học xã hội, tâm lý học &công tác xã hội, giáo dục, nghệ thuật, kinh doanh quốc tế và nông nghiệp.

 

Read more

Địa điểm gần đây

Xem thêm