fbpx

Universiti Malaysia Pahang (UMP)

Ngày đăng 2019-01-04
Quốc gia Malaysia
Xếp hạng
0.0
Đại học Malaysia Pahang (University Malaysia Pahang) là nhà cung cấp chương trình công nghệ & kỹ thuật, có những kết quả nghiên cứu hàng đầu. UMP được phân loại như đại học chuyên về nghiên cứu trong số 19 đại học công lập khác tại Malaysia. Chương trình chuyên ngành được tổ chức giảng dạy trong lĩnh vực kỹ thuật, khoa học công nghiệp & công nghệ. 2 cơ sở trực thuộc bao gồm Pekan và Gambang. Khóa học được đào tạo thông qua 7 khoa – kỹ thuật cơ khí, kỹ thuật điện & điện tử, thiết kế quy hoạch công trình công cộng & tài nguyên trái đất, kỹ thuật tài nguyên thiên nhiên & hóa học, khoa học công nghiệp & công nghệ, hệ thống máy tính & kỹ thuật phần mềm, quản lý công nghệ & kỹ thuật sản xuất

 

Đại học Malaysia Pahang (University Malaysia Pahang) là nhà cung cấp chương trình công nghệ & kỹ thuật, có những kết quả nghiên cứu hàng đầu. UMP được phân loại như đại học chuyên về nghiên cứu trong số 19 đại học công lập khác tại Malaysia. Chương trình chuyên ngành được tổ chức giảng dạy trong lĩnh vực kỹ thuật, khoa học công nghiệp & công nghệ. 2 cơ sở trực thuộc bao gồm Pekan và Gambang. Khóa học được đào tạo thông qua 7 khoa – kỹ thuật cơ khí, kỹ thuật điện & điện tử, thiết kế quy hoạch công trình công cộng & tài nguyên trái đất, kỹ thuật tài nguyên thiên nhiên & hóa học, khoa học công nghiệp & công nghệ, hệ thống máy tính & kỹ thuật phần mềm, quản lý công nghệ & kỹ thuật sản xuất

 

Read more

Địa điểm gần đây

Xem thêm

Universiti Malaysia Pahang (UMP)

Location: Universiti Malaysia Pahang Pekan, Pekan, Pahang, Ma-lai-xi-aPhone: +60 9-424 5000
Website: http://www.ump.edu.my/
Distance: 0 km