fbpx
Trương đại học Kebangsaan Malaysia (UKM), là trường Đại học Quốc gia của Malaysia được thành lập ngày 18 tháng 5 năm 1970. Vào năm 1970 trường có 192 sinh viên, 78 cán bộ giảng dạy và chỉ có ba khoa là Khoa Nghệ thuật, Khoa Khoa học, và Khoa Nghiên cứu Hồi giáo. Ngày nay, UKM đã mở rộng đến 12 khoa, 13 viện nghiên cứu, và 14 trung tâm cung cấp một loạt các chương trình học tập cả về nghệ thuật và khoa học. Đến nay, Trường đã đào tạo 117.075 sinh viên tốt nghiệp; 103.066 cử nhân, 13.015 thạc sĩ và 994 tiến sĩ.

 

Trương đại học Kebangsaan Malaysia (UKM), là trường Đại học Quốc gia của Malaysia được thành lập ngày 18 tháng 5 năm 1970. Vào năm 1970 trường có 192 sinh viên, 78 cán bộ giảng dạy và chỉ có ba khoa là Khoa Nghệ thuật, Khoa Khoa học, và Khoa Nghiên cứu Hồi giáo. Ngày nay, UKM đã mở rộng đến 12 khoa, 13 viện nghiên cứu, và 14 trung tâm cung cấp một loạt các chương trình học tập cả về nghệ thuật và khoa học. Đến nay, Trường đã đào tạo 117.075 sinh viên tốt nghiệp; 103.066 cử nhân, 13.015 thạc sĩ và 994 tiến sĩ.

 

Read more

Địa điểm gần đây

Xem thêm

Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor (KUIS)

Location: Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor (KUIS), Bandar Seri Putra, Kajang, Selangor, Ma-lai-xi-aPhone: +60 3-8911 7000
Website: http://www.kuis.edu.my/
Distance: 4.47 km

Universiti Tenaga Nasional (UNITEN)

Location: Universiti Tenaga Nasional, Jalan Ikram-Uniten, Institut Latihan Sultan Ahmad Shah, Kajang, Selangor, Ma-lai-xi-aPhone: +60 3-8921 2020
Website: http://www.uniten.edu.my/
Distance: 7.19 km

Islamic Science University of Malaysia (USIM)

Location: Islamic Science University of Malaysia, Nilai, Negeri Sembilan, Ma-lai-xi-aDistance: 9.57 km

Universiti Putra Malaysia (UPM)

Location: Universiti Putra Malaysia, Seri Kembangan, Selangor, Ma-lai-xi-aPhone: +60 1-800-22-5587
Website: http://www.upm.edu.my/
Distance: 9.8 km

Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM)

Location: Đại học Quốc gia Malaysia, Bangi, Selangor, Ma-lai-xi-aPhone: +60 3-8921 5555
Website: http://www.ukm.my/
Distance: 0 km

Infrastructure University Kuala Lumpur (IUKL)

Location: Infrastructure University Kuala Lumpur (IUKL), Bangi Government and Private Training Centre Area, Kajang, Selangor, Ma-lai-xi-aPhone: +60 3-8926 6993
Website: http://www.iukl.edu.my/
Distance: 6.87 km