fbpx
Université de Saint-Boniface là cơ sở giáo dục đầu tiên ở miền Tây Canada, được thành lập bởi Cha Norbert Provencher vào năm 1818. Kể từ khi thành lập, USB đã nắm giữ vị trí then chốt trong vai trò bảo vệ và xúc tiến văn hóa Pháp. Ngày nay, trường đào tạo sinh viên đến từ mọi miền thế giới, và danh tiếng của trường đã lan xa ngoài biên giới Canada. Nghiên cứu là một trong những thế mạnh của USB. Các lĩnh vực nghiên cứu tập trung của trường là Khoa học, Pháp ngữ và văn hóa lai cùng những vấn đề về nhận diện, dịch thuật và giáo dục.

 

Université de Saint-Boniface là cơ sở giáo dục đầu tiên ở miền Tây Canada, được thành lập bởi Cha Norbert Provencher vào năm 1818. Kể từ khi thành lập, USB đã nắm giữ vị trí then chốt trong vai trò bảo vệ và xúc tiến văn hóa Pháp. Ngày nay, trường đào tạo sinh viên đến từ mọi miền thế giới, và danh tiếng của trường đã lan xa ngoài biên giới Canada. Nghiên cứu là một trong những thế mạnh của USB. Các lĩnh vực nghiên cứu tập trung của trường là Khoa học, Pháp ngữ và văn hóa lai cùng những vấn đề về nhận diện, dịch thuật và giáo dục.

 

Read more

Địa điểm gần đây

Xem thêm

Manitoba Institute of Trades and Technology

Location: Manitoba Institute of Trades and Technology, Henlow Bay, Winnipeg, Manitoba, Ca-na-đaPhone: +1 204-989-6500
Website: http://www.mitt.ca/
Distance: 9.76 km

Université de Saint-Boniface

Location: Université de Saint-Boniface, Avenue de la Cathedrale, Winnipeg, Manitoba, Ca-na-đaPhone: +1 204-237-1818
Website: https://ustboniface.ca/
Distance: 0 km

The University of Winnipeg - Professional, Applied and Continuing Education

Location: The University of Winnipeg, Portage Avenue, Winnipeg, Manitoba, Ca-na-đaPhone: +1 204-786-7811
Website: http://www.uwinnipeg.ca/
Distance: 2.44 km

International College of Manitoba

Location: International College of Manitoba (ICM), Chancellors Circle, Winnipeg, Manitoba, Ca-na-đaPhone: +1 204-474-8479
Website: https://www.icmanitoba.ca/
Distance: 8.9 km

University of Manitoba

Location: University of Manitoba, Chancellors Circle, Winnipeg, Manitoba, Ca-na-đaPhone: +1 800-432-1960
Website: http://umanitoba.ca/
Distance: 9.13 km

The University of Winnipeg

Location: The University of Winnipeg, Portage Avenue, Winnipeg, Manitoba, Ca-na-đaPhone: +1 204-786-7811
Website: http://www.uwinnipeg.ca/
Distance: 2.44 km