fbpx

Universite de Lorraine

Ngày đăng 2019-01-09
Quốc gia Pháp
Bằng cấpCao học
Xếp hạng
0.0

Được thành lập năm 1572, Trường Đại Học Lorraine là một trường nghiên cứu chuyên sâu nằm tại vùng Lorraine của Pháp. Trường có 8 trường thành viên với tổng cộng 55.000 sinh viên, trong đó có 7.000 sinh viên quốc tế. Các khóa học được giảng dạy bằng tiếng Anh tại trường thuộc các lĩnh vưc Rừng và Môi trường, Thạc sĩ châu Ân về Ngữ học, và Khoa hoc Sinh học và Kỹ thuật Y tế. Trường có quan hệ chặt chẽ với các doanh nghiệp và các tổ chức nghiên cứu toàn cầu. Đại học Lorraine có một số học bổng và hỗ trợ nghề nghiệp cho sinh viên quốc tế.

Được thành lập năm 1572, Trường Đại Học Lorraine là một trường nghiên cứu chuyên sâu nằm tại vùng Lorraine của Pháp. Trường có 8 trường thành viên với tổng cộng 55.000 sinh viên, trong đó có 7.000 sinh viên quốc tế. Các khóa học được giảng dạy bằng tiếng Anh tại trường thuộc các lĩnh vưc Rừng và Môi trường, Thạc sĩ châu Ân về Ngữ học, và Khoa hoc Sinh học và Kỹ thuật Y tế. Trường có quan hệ chặt chẽ với các doanh nghiệp và các tổ chức nghiên cứu toàn cầu. Đại học Lorraine có một số học bổng và hỗ trợ nghề nghiệp cho sinh viên quốc tế.

Read more

Địa điểm gần đây

Xem thêm

Georgia Institute of Technology France

Location: Georgia Tech Lorraine, Rue Marconi, Metz, FrancePhone: +33 5 49 73 74 52
Website: http://www.georgiatech-metz.fr/
Distance: 4.31 km

Universite de Lorraine

Location: Université de Lorraine, Cité Universitaire, Metz, FrancePhone: +33 3 87 31 56 38
Website: http://www.univ-lorraine.fr/
Distance: 0 km