fbpx

Universite Catholique de Louvain (Universite Catholique de Louvain – UCL) là một trường Đại Học có trụ sở tại Bỉ. UCL có chương trình học được giảng dạy bằng tiếng Anh ở bậc Sau đại học thuộc các ngành như Kinh tế, Kinh tế lượng, Quản lý, Kỹ sư doanh nghiệp, Kỹ sư điện, Kỹ sư điện hóa, Kỹ sư vật lý, Kỹ sư máy tính, Khoa học máy tính, Công nghệ nano, Kỹ sư năng lượng hạt nhân và Ngôn ngữ học. Trường đại học này hiện đang đào tạo nhiều sinh viên quốc tế đến từ 120 quốc gia trên thế giới.

Universite Catholique de Louvain (Universite Catholique de Louvain – UCL) là một trường Đại Học có trụ sở tại Bỉ. UCL có chương trình học được giảng dạy bằng tiếng Anh ở bậc Sau đại học thuộc các ngành như Kinh tế, Kinh tế lượng, Quản lý, Kỹ sư doanh nghiệp, Kỹ sư điện, Kỹ sư điện hóa, Kỹ sư vật lý, Kỹ sư máy tính, Khoa học máy tính, Công nghệ nano, Kỹ sư năng lượng hạt nhân và Ngôn ngữ học. Trường đại học này hiện đang đào tạo nhiều sinh viên quốc tế đến từ 120 quốc gia trên thế giới.

Read more

Địa điểm gần đây

Xem thêm

Universite Catholique de Louvain UCL

Location: UCLouvain, Place de l'Université, Ottignies-Louvain-la-Neuve, BelgiumPhone: +32 10 47 21 11
Website: https://uclouvain.be/en/index.html
Distance: 0 km