fbpx

Đại Học Bách khoa Catalunya là trường đại học công của Tây Ban Nha. Trường có nhiều chương trình học tập đa dạng thuộc các lĩnh vực Kỹ sư Hàng không Vũ trụ, Khoa học Ứng dụng, Kỹ sư Xây dựng dân dụng, Kỹ sư Thông tin, Kỹ sư Viễn thông, Thiết kế công nghiệp và Sản xuất, và Khoa học và Công nghệ Y tế

Đại Học Bách khoa Catalunya là trường đại học công của Tây Ban Nha. Trường có nhiều chương trình học tập đa dạng thuộc các lĩnh vực Kỹ sư Hàng không Vũ trụ, Khoa học Ứng dụng, Kỹ sư Xây dựng dân dụng, Kỹ sư Thông tin, Kỹ sư Viễn thông, Thiết kế công nghiệp và Sản xuất, và Khoa học và Công nghệ Y tế

Read more

Địa điểm gần đây

Xem thêm

Institute Barcelona International Studies

Location: Institut Barcelona d'Estudis Internacionals, Carrer de Ramon Trias Fargas, Barcelona, SpainPhone: +34 935 42 30 30
Website: http://www.ibei.org/
Distance: 6.4 km

Zigurat Global Institute of Technology

Location: Zigurat Global Institute of Technology, Carrer dels Almogàvers, Barcelona, SpainPhone: +34 911 09 15 10
Website: https://www.e-zigurat.com/
Distance: 6.13 km

EADA Business School

Location: EADA Business School, Carrer d'Aragó, Barcelona, SpainPhone: +34 934 52 08 44
Website: https://www.eada.edu/
Distance: 3.81 km

Barcelona Technology School (BTS)

Location: Barcelona Technology School, Carrer dels Almogàvers, Barcelona, SpainPhone: +34 933 04 17 21
Website: https://barcelonatechnologyschool.com/
Distance: 6.47 km

EU Business School

Location: EU Business School Barcelona, Avinguda Diagonal, Barcelona, SpainPhone: +34 932 01 81 71
Website: https://barcelona.euruni.edu/
Distance: 1.65 km

Universitat Politecnica de Catalunya

Location: Universitat Politècnica de Catalunya, Carrer de Jordi Girona, Barcelona, SpainPhone: +34 934 01 62 00
Website: http://www.upc.edu/
Distance: 0 km