fbpx

Đại Học Bách khoa Madrid (UPM) là cơ sở giáo dục thuộc Tây Ban Nha. Các lựa chọn học tập bằng tiếng Anh ở trường gồm nhiều lĩnh vực như Kiến trúc và Đô thị, Kỹ sư Đô thị, Bền vững và Môi trường, Kỹ sư Công nghiệp, Công nghệ thông tin và truyền thông, và Khoa học Vật lý, Hóa học và Địa chất.

Đại Học Bách khoa Madrid (UPM) là cơ sở giáo dục thuộc Tây Ban Nha. Các lựa chọn học tập bằng tiếng Anh ở trường gồm nhiều lĩnh vực như Kiến trúc và Đô thị, Kỹ sư Đô thị, Bền vững và Môi trường, Kỹ sư Công nghiệp, Công nghệ thông tin và truyền thông, và Khoa học Vật lý, Hóa học và Địa chất.

Read more

Địa điểm gần đây

Xem thêm

IESE Business School

Location: IESE Business School, Camino Cerro del Águila, Madrid, SpainPhone: +34 912 11 30 00
Website: https://www.iese.edu/
Distance: 3.27 km

Deusto Business School

Location: Deusto Business School, C/ Castelló, Madrid, SpainPhone: +34 915 77 61 89
Website: http://www.dbs.deusto.es/
Distance: 3.81 km

Universidad Politecnica de Madrid (UPM)

Location: Universidad Politécnica de Madrid, Calle Ramiro de Maeztu, Madrid, SpainPhone: +34 913 36 60 00
Website: http://www.upm.es/
Distance: 0 km

ESCP Europe

Location: ESCP Europe Business School, Calle de Arroyofresno, Madrid, SpainPhone: +34 913 86 25 11
Website: https://www.escpeurope.eu/
Distance: 3.6 km

ESIC Business and Marketing School

Location: 28223 Pozuelo de Alarcón, Madrid, EspañaPhone: +34 91 452 41 00
Website: http://www.esic.edu
Distance: 8.91 km

Schiller International University, Madrid Campus

Location: Schiller International University, Calle Serrano, Madrid, SpainPhone: +34 914 48 22 48
Website: https://www.schiller.edu/madrid/
Distance: 2.89 km