Đại Học Carlos III Madrid (UC3M) là cơ sở giáo dục của Tây Ban Nha, thuộc Top 50 trường Đại học dưới 50 năm tuổi của QS World Rankings. Các chương trình giảng dạy bằng tiếng Anh của trường bao gồm nhiều lĩnh vực như Quản trị Kinh doanh, Nghiên cứu Quốc tế, Kinh tế, Kỹ sư Vũ trụ, Kỹ sư Y sinh, Phân tích Kinh tế, Marketing, Quản trị Nguồn nhân lực và Kỹ sư Năng lượng. Trường sở hữu mối quan hệ hợp tác chặt chẽ với hơn 500 trường đại học hàng đầu đến từ 52 quốc gia trên toàn thế giới.

Đại Học Carlos III Madrid (UC3M) là cơ sở giáo dục của Tây Ban Nha, thuộc Top 50 trường Đại học dưới 50 năm tuổi của QS World Rankings. Các chương trình giảng dạy bằng tiếng Anh của trường bao gồm nhiều lĩnh vực như Quản trị Kinh doanh, Nghiên cứu Quốc tế, Kinh tế, Kỹ sư Vũ trụ, Kỹ sư Y sinh, Phân tích Kinh tế, Marketing, Quản trị Nguồn nhân lực và Kỹ sư Năng lượng. Trường sở hữu mối quan hệ hợp tác chặt chẽ với hơn 500 trường đại học hàng đầu đến từ 52 quốc gia trên toàn thế giới.

Read more

Write a Review

Click to rate


Địa điểm gần đây

Xem thêm

Universidad Carlos III de Madrid (UC3M)

Location: University Carlos III de Madrid: Getafe Campus, Calle Madrid, Getafe, SpainPhone: +34 916 24 95 00
Website: http://www.uc3m.es/
Distance: 0 km