Trường Universal College of Learning (Universal College of Learning – UCOL) là viện công nghệ và Bách Khoa được chính phủ tài trợ với các cơ sở ở Palmerston North, Whanganui và Wairarapa. Trường cung cấp một loạt các chương trình, bao gồm cả các chương trình nền tảng và chứng chỉ, văn bằng, bằng cấp và một số tùy chọn sau Đại Học thông qua các khoa nhân văn và kinh doanh, khoa học y tế, ngành nghề và công nghệ, whanganui và giao hàng & đổi mới giáo dục.

Trường Universal College of Learning (Universal College of Learning – UCOL) là viện công nghệ và Bách Khoa được chính phủ tài trợ với các cơ sở ở Palmerston North, Whanganui và Wairarapa. Trường cung cấp một loạt các chương trình, bao gồm cả các chương trình nền tảng và chứng chỉ, văn bằng, bằng cấp và một số tùy chọn sau Đại Học thông qua các khoa nhân văn và kinh doanh, khoa học y tế, ngành nghề và công nghệ, whanganui và giao hàng & đổi mới giáo dục.

Read more

  Write a Review

  Click to rate


  Địa điểm gần đây

  Xem thêm

  IPU New Zealand Tertiary Institute

  Location: IPU New Zealand Aokautere Drive, Fitzherbert, Palmerston North, New ZealandPhone: +64 800 367 472
  Website: http://www.ipu.ac.nz/
  Distance: 4.64 km

  Universal College of Learning (UCOL)

  Location: Universal College of Learning (UCOL) Princess Street, Palmerston North, New ZealandPhone: +64 6-952 7000
  Website: http://www.ucol.ac.nz
  Distance: 0 km