fbpx

Union Institute of Language

Ngày đăng 2018-12-29
Quốc gia Úc
Xếp hạng
0.0

Học viện ngôn ngữ Union (Union Institute of Language) là trường tư thục. Chương trình đào tạo Anh ngữ được cung cấp như tiếng Anh cơ bản: những người mới bắt đầu đến trình độ nâng cao, tiếng Anh chuyên ngành (EAP), IELTS, tiếng Anh kinh doanh, chuẩn bị cho bài kiểm tra Cambridge. Trường có những khóa học ngắn hạn như chuyến đi nghiên cứu & sư phạm. Học viện ngôn ngữ Union nằm ở Springfield, Queensland.

Học viện ngôn ngữ Union (Union Institute of Language) là trường tư thục. Chương trình đào tạo Anh ngữ được cung cấp như tiếng Anh cơ bản: những người mới bắt đầu đến trình độ nâng cao, tiếng Anh chuyên ngành (EAP), IELTS, tiếng Anh kinh doanh, chuẩn bị cho bài kiểm tra Cambridge. Trường có những khóa học ngắn hạn như chuyến đi nghiên cứu & sư phạm. Học viện ngôn ngữ Union nằm ở Springfield, Queensland.

Read more

Địa điểm gần đây

Xem thêm

Union Institute of Language

Location: Union Institute of Language, Sinnathamby Boulevard, Springfield Central Queensland, ÚcPhone: +61 7 3470 0011
Website: http://www.uil.edu.au/
Distance: 0 km