fbpx

Trường Đại Học Quốc gia Paulista (The Universidade Estadual Paulista – UNESP), thành lập năm 1976, là một trong những trường đại học lớn nhất ở Sao Paulo, Brazil, với 24 cơ sở. UNESP cung cấp nhiều chương trình học tập cũng như nghiên cứu chất lượng được công nhận và biết đến rộng rãi. Sinh viên của UNESP có thể lựa chọn trong số 179 khóa học bậc đại học và 118 khóa học bậc Cao học để theo học.

Trường Đại Học Quốc gia Paulista (The Universidade Estadual Paulista – UNESP), thành lập năm 1976, là một trong những trường đại học lớn nhất ở Sao Paulo, Brazil, với 24 cơ sở. UNESP cung cấp nhiều chương trình học tập cũng như nghiên cứu chất lượng được công nhận và biết đến rộng rãi. Sinh viên của UNESP có thể lựa chọn trong số 179 khóa học bậc đại học và 118 khóa học bậc Cao học để theo học.

Read more

Địa điểm gần đây

Xem thêm

UNESP

Location: Faculty of Medicine of Botucatu, UNESP - Avenida Professor Montenegro - Distrito de, Botucatu - State of São Paulo, BrazilPhone: +55 14 3880-1001
Website: http://www.fmb.unesp.br/
Distance: 0 km