fbpx

Đại Học Umeå (Umeå University) được thành lập năm 1965, là trường lâu đời thứ năm tại Thụy Điển. Với 36,700 sinh viên, hơn 4,000 nhân viên nhà trường, học viện có khuôn viên chính đa văn hóa mang tầm quốc tế. Khóa học được tổ chức giảng dạy trong lĩnh vực kinh doanh, khoa học đời sống… ở mọi trình độ thông qua 4 cơ sở. Umeå không ngừng phấn đấu với mục tiêu trở thành một trong những trường đại học có môi trường học tập & nghiên cứu tốt nhất Scandinavia nhằm đáp ứng các thách thức không ngừng gia tăng trong xã hội.

Đại Học Umeå (Umeå University) được thành lập năm 1965, là trường lâu đời thứ năm tại Thụy Điển. Với 36,700 sinh viên, hơn 4,000 nhân viên nhà trường, học viện có khuôn viên chính đa văn hóa mang tầm quốc tế. Khóa học được tổ chức giảng dạy trong lĩnh vực kinh doanh, khoa học đời sống… ở mọi trình độ thông qua 4 cơ sở. Umeå không ngừng phấn đấu với mục tiêu trở thành một trong những trường đại học có môi trường học tập & nghiên cứu tốt nhất Scandinavia nhằm đáp ứng các thách thức không ngừng gia tăng trong xã hội.

Read more

Địa điểm gần đây

Xem thêm

Umeå University

Location: Umeå University, Postadress:, Umeå, SwedenPhone: +46 90 786 50 00
Website: http://www.umu.se/
Distance: 0 km