fbpx

Trường Đại Học Ulm nằm tại Ulm, Baden-Wuerttemberg, Đức. Trường giảng dạy nhiều lĩnh vực bao gồm Sinh học, Kỹ sư Hóa học, Công nghệ Viễn thông, Lý sinh, Hệ thống Nhận thức (Cognitive System), Khoa học và Công nghệ Năng lượng, Y tế Phân tử, Vật liệu tiên tiến, Tài chính và Vật lý.

Trường Đại Học Ulm nằm tại Ulm, Baden-Wuerttemberg, Đức. Trường giảng dạy nhiều lĩnh vực bao gồm Sinh học, Kỹ sư Hóa học, Công nghệ Viễn thông, Lý sinh, Hệ thống Nhận thức (Cognitive System), Khoa học và Công nghệ Năng lượng, Y tế Phân tử, Vật liệu tiên tiến, Tài chính và Vật lý.

Read more

Địa điểm gần đây

Xem thêm

Ulm University

Location: Ulm University, Helmholtzstraße, Ulm, GermanyPhone: +49 731 5010
Website: https://www.uni-ulm.de/
Distance: 0 km