fbpx

Trường Đại Học nằm xa nhất về phía Bắc của thế giới, Đại học Tromso (UiT) Đại học Bắc cực Na Uy, thành lập năm 1968, nằm ở nơi lý tưởng để nghiên cứu Môi trường, Khí hậu, Văn hóa và Xã hội. UiT có 12.000 sinh viên đang theo học. Việc giảng dạy và học tập tại đây rất “quốc tế”, có 7 khoa với đa dạng các khóa học đại học với hơn 20 khóa Cao học bằng tiếng Anh. Trường có quan hệ hợp tác với một số học viện nghiên cứu trên thế giới.

Trường Đại Học nằm xa nhất về phía Bắc của thế giới, Đại học Tromso (UiT) Đại học Bắc cực Na Uy, thành lập năm 1968, nằm ở nơi lý tưởng để nghiên cứu Môi trường, Khí hậu, Văn hóa và Xã hội. UiT có 12.000 sinh viên đang theo học. Việc giảng dạy và học tập tại đây rất “quốc tế”, có 7 khoa với đa dạng các khóa học đại học với hơn 20 khóa Cao học bằng tiếng Anh. Trường có quan hệ hợp tác với một số học viện nghiên cứu trên thế giới.

Read more

Địa điểm gần đây

Xem thêm

Uit The Arctic University of Norway

Location: UiT - The Arctic University of Norway - Campus Harstad, Havnegata, Harstad, NorwayPhone: +47 77 64 40 00
Website: http://uit.no/
Distance: 0 km