fbpx
Học viện Giáo dục là một trường sau đại học được thành lập vào năm 1902 và là một phần của Đại học Luân Đôn. Trường nằm ở trung tâm quận Bloomsbury của Luân Đôn. Học viện tổ chức các khóa học phi chính quy, chính quy và sau đại học học tập từ xa. Trường tổ chức đào tạo giáo viên và giáo dục hướng nghiệp. Đại học Luân Đôn có một ký túc xá sinh viên cung cấp chỗ ở cho sinh viên. Cũng có chỗ ở tại Ký túc xá liên trường .

 

Học viện Giáo dục là một trường sau đại học được thành lập vào năm 1902 và là một phần của Đại học Luân Đôn. Trường nằm ở trung tâm quận Bloomsbury của Luân Đôn. Học viện tổ chức các khóa học phi chính quy, chính quy và sau đại học học tập từ xa. Trường tổ chức đào tạo giáo viên và giáo dục hướng nghiệp. Đại học Luân Đôn có một ký túc xá sinh viên cung cấp chỗ ở cho sinh viên. Cũng có chỗ ở tại Ký túc xá liên trường .

 

Read more

Địa điểm gần đây

Xem thêm

City and Islington College

Location: City And Islington College - Sixth Form College, Goswell Road, London, UKPhone: +44 20 7700 9200
Website: http://www.candi.ac.uk/
Distance: 1.86 km

Ealing, Hammersmith & West London College

Location: Ealing, Hammersmith and West London College, Gliddon Road, London, UKPhone: +44 20 8741 1688
Website: http://wlc.ac.uk/
Distance: 6.89 km

University of Greenwich

Location: University of Greenwich, Park Row, Luân Đôn, Vương Quốc AnhPhone: +44 20 8331 8000
Website: http://www.gre.ac.uk/
Distance: 9.48 km

Institute of English Studies, School of Advanced Study, University of London

Location: Senate House, London WC1E 7HU, England, UKPhone: +44 20 7862 8675
Website: www.ies.sas.ac.uk
Distance: 0.23 km

Excel English

Location: Excel English, Muswell Hill, London, UKPhone: +44 20 8365 2485
Website: http://www.excelenglish.co.uk/
Distance: 7.45 km

Language Studies International London Central

Location: Language Studies International, Ridgmount Street, London, UKPhone: +44 20 7467 6500
Website: http://www.lsi.edu/london
Distance: 0.39 km