fbpx

Được thành lập vào năm 1891, trường UC Berkeley (UC Berkeley Extension) được mở rộng như một chi nhánh giáo dục thường xuyên của Đại học California, Berkeley. Trường cung cấp 1.500 khóa học mỗi năm, bao gồm các khóa học trực tuyến, cùng với hơn 75 chứng chỉ chuyên môn và các chương trình chuyên ngành nghiên cứu về nghệ thuật và thiết kế, khoa học hành vi sức khỏe, kinh doanh, công nghệ máy tính, giáo dục, kỹ thuật, môi trường kỹ thuật, nhân văn, khoa học,…

Được thành lập vào năm 1891, trường UC Berkeley (UC Berkeley Extension) được mở rộng như một chi nhánh giáo dục thường xuyên của Đại học California, Berkeley. Trường cung cấp 1.500 khóa học mỗi năm, bao gồm các khóa học trực tuyến, cùng với hơn 75 chứng chỉ chuyên môn và các chương trình chuyên ngành nghiên cứu về nghệ thuật và thiết kế, khoa học hành vi sức khỏe, kinh doanh, công nghệ máy tính, giáo dục, kỹ thuật, môi trường kỹ thuật, nhân văn, khoa học,…

Read more

Địa điểm gần đây

Xem thêm

California College of The Arts

Location: California College of the Arts, Broadway, Oakland, CA, USAPhone: +1 510-594-3600
Website: http://www.cca.edu/
Distance: 4.38 km

UC Berkeley Extension

Location: UC Berkeley Extension, University Avenue, Berkeley, CA, USAPhone: +1 510-642-4111
Website: http://extension.berkeley.edu/
Distance: 0 km

Lincoln University

Location: Lincoln University, 15th Street, Oakland, CA, USAPhone: +1 510-628-8010
Website: http://lincolnucasf.edu/
Distance: 7.4 km

University of California, Berkeley

Location: University of California, Berkeley, Berkeley, CA, USAPhone: 510-642-6000
Website: https://www.berkeley.edu/
Distance: 1.12 km

Peralta Community College District

Location: Peralta Community College District, East 8th Street, Oakland, CA, USAPhone: CA 94606 . (510) 466-7200
Website: http://web.peralta.edu/
Distance: 8.88 km