fbpx

Được thành lập vào năm 1834, Đại học Tulane (Tulane University) là trường đại học chuyên về nghiên cứu tại New Orleans, Louisiana. Hiện nay có khoảng 11.157 sinh viên đang theo học tại trường. Đại học Tulane cấp bằng đại học, sau đại học và chuyên ngành thuộc các lĩnh vực khác nhau. Các khóa học được tổ chức tại các trường chuyên biệt như: trường Kiến trúc, kinh doanh, nghiên cứu liên tục, luật, nghệ thuật tự do, Y khoa, Y tế công cộng và Y học Nhiệt đới, Khoa học và Kỹ thuật, Công tác xã hội, trường Cao đẳng Newcomb-Tulane.

Được thành lập vào năm 1834, Đại học Tulane (Tulane University) là trường đại học chuyên về nghiên cứu tại New Orleans, Louisiana. Hiện nay có khoảng 11.157 sinh viên đang theo học tại trường. Đại học Tulane cấp bằng đại học, sau đại học và chuyên ngành thuộc các lĩnh vực khác nhau. Các khóa học được tổ chức tại các trường chuyên biệt như: trường Kiến trúc, kinh doanh, nghiên cứu liên tục, luật, nghệ thuật tự do, Y khoa, Y tế công cộng và Y học Nhiệt đới, Khoa học và Kỹ thuật, Công tác xã hội, trường Cao đẳng Newcomb-Tulane.

Read more

Địa điểm gần đây

Xem thêm

Louisiana State University Health Sciences Center New Orleans

Location: 433 Bolivar Street, New Orleans, LA 70112, USAPhone: (504) 568-4808
Website: https://www.lsuhsc.edu/
Distance: 4.06 km

Loyola University New Orleans

Location: Loyola University New Orleans, Saint Charles Avenue, New Orleans, LA, USAPhone: +1 504-865-3240
Website: http://www.loyno.edu/
Distance: 0.61 km

Tulane University

Location: Tulane University, Saint Charles Avenue, New Orleans, LA, USAPhone: +1 504-865-5000
Website: http://www.tulane.edu/
Distance: 0 km