fbpx

Được thành lập năm 1852, đại học Tufts (Tufts University) có 8,500 sinh viên theo học hiện nay tại 3 cơ sở ở Massachusetts (Boston, Medford/Somerville và Grafton). Trường cũng mở 1 trung tâm Châu Âu tại Talloires, Pháp nhằm cung cấp các chương trình đào tạo cho sinh viên, học sinh trung học phổ thông, cựu sinh viên và người đi làm. Đại học Tufts bao gồm các trường chuyên ngành và cao học: thú y, trường Fletcher, khoa học dinh dưỡng & chính sách, nha khoa, y khoa, khoa học y sinh hệ cao học. Những trường này tổ chức giảng dạy khóa học nghiên cứu khác nhau, trong đó phổ biến nhất là nghệ thuật tự do, khoa học, kỹ thuật.

Được thành lập năm 1852, đại học Tufts (Tufts University) có 8,500 sinh viên theo học hiện nay tại 3 cơ sở ở Massachusetts (Boston, Medford/Somerville và Grafton). Trường cũng mở 1 trung tâm Châu Âu tại Talloires, Pháp nhằm cung cấp các chương trình đào tạo cho sinh viên, học sinh trung học phổ thông, cựu sinh viên và người đi làm. Đại học Tufts bao gồm các trường chuyên ngành và cao học: thú y, trường Fletcher, khoa học dinh dưỡng & chính sách, nha khoa, y khoa, khoa học y sinh hệ cao học. Những trường này tổ chức giảng dạy khóa học nghiên cứu khác nhau, trong đó phổ biến nhất là nghệ thuật tự do, khoa học, kỹ thuật.

Read more

Địa điểm gần đây

Xem thêm

Hult International Business School

Location: Hult International Business School, Education Street, Cambridge, MA, USAPhone: +1 617-746-1990
Website: http://www.hult.edu/
Distance: 5.76 km

The New England College of Optometry

Location: New England College of Optometry, Beacon Street, Boston, MA, USAPhone: +1 617-266-2030
Website: http://www.neco.edu/
Distance: 6.72 km

Boston Graduate School of Psychoanalysis

Location: Boston Graduate School of Psychoanalysis, Beacon Street, Brookline, MA, USAPhone: +1 617-277-3915
Website: http://www.bgsp.edu/
Distance: 7.69 km

Fisher College

Location: Fisher College, Beacon Street, Boston, MA, USAPhone: +1 617-236-8800
Website: http://www.fisher.edu/
Distance: 6.87 km

Wentworth Institute of Technology

Location: Wentworth Institute of Technology, Huntington Avenue, Boston, MA, USAPhone: +1 617-989-4590
Website: https://www.wit.edu/
Distance: 8.17 km

Emerson College

Location: Emerson College - Colonial Building, Boylston Street, Boston, MA, USAPhone: +1 617-824-8500
Website: http://emerson.edu/
Distance: 7.57 km