fbpx
Trinity College là một trường cao đẳng nhỏ với lịch sử lâu dài, thuộc trường Đại học Toronto. Mỗi sinh viên được nhận vào Khoa Nghệ thuật và Khoa học của Đại học Toronto cũng sẽ trở thành một thành viên của trường Trinity – một trong bảy trường thành viên đặt tại khu học xá George của Đại học Toronto. Hiện có khoảng 1850 sinh viên đang theo học tại đây. Mỗi năm, gần 400 sinh viên của Trinity College được tham gia các chương trình ngoại khóa, trao đổi khác nhau. Theo học ở đây, bạn sẽ có một cuộc sống sinh viên sôi động và môi trường học tập tuyệt vời.

 

Trinity College là một trường cao đẳng nhỏ với lịch sử lâu dài, thuộc trường Đại học Toronto. Mỗi sinh viên được nhận vào Khoa Nghệ thuật và Khoa học của Đại học Toronto cũng sẽ trở thành một thành viên của trường Trinity – một trong bảy trường thành viên đặt tại khu học xá George của Đại học Toronto. Hiện có khoảng 1850 sinh viên đang theo học tại đây. Mỗi năm, gần 400 sinh viên của Trinity College được tham gia các chương trình ngoại khóa, trao đổi khác nhau. Theo học ở đây, bạn sẽ có một cuộc sống sinh viên sôi động và môi trường học tập tuyệt vời.

 

Read more

Địa điểm gần đây

Xem thêm

OCAD University

Location: OCAD University, McCaul Street, Toronto, ON, CanadaPhone: +1 416-977-6000
Website: http://www.ocadu.ca/
Distance: 1.37 km

Victoria University in the University of Toronto

Location: Victoria University, Queen Park's Crescent, Toronto, Ontario, Ca-na-đaPhone: +1 416-585-4508
Website: http://www.vicu.utoronto.ca/
Distance: 0.35 km

Trinity College in the University of Toronto

Location: Trinity College, Hoskin Avenue, Toronto, Ontario, Ca-na-đaPhone: +1 416-978-2522
Website: http://www.trinity.utoronto.ca/
Distance: 0 km

University of St. Michael's College in the University of Toronto

Location: University of St. Michael's College, Toronto, Ontario, Ca-na-đaPhone: +1 416-926-1300
Website: http://stmikes.utoronto.ca/
Distance: 0.45 km

University of Toronto

Location: University of Toronto - St. George Campus, King's College Circle, Toronto, Ontario, Ca-na-đaPhone: +1 416-978-2011
Website: http://www.utoronto.ca/
Distance: 0.26 km

Greystone College

Location: Greystone College Toronto, Elizabeth Street, Toronto, Ontario, Ca-na-đaPhone: +1 604-682-3880
Website: http://www.greystonecollege.com/
Distance: 1.43 km